top of page

OPROSTITEV RTV PRISPEVKA

Z odpisom RTV dolgov in oprostitvijo plačila lahko pomembno pomagate pri zmanjševanju stroškov starostnika.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. RS, št. 96/2005) v 32. členu med drugim določa, da so plačevanja RTV prispevka oproščeni med drugimi:

• socialno ogroženi;

• invalidi s 100% telesno okvaro;

• invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč;

• osebe, ki so trajno izgubile sluh

Socialno ogroženim starostnikom lahko z oproščenim plačilom prispevka pomembno pomagamo zmanjšati mesečne stroške.

Vloga se šteje za popolno tudi v primeru, da dokazila niso priložena ali niso popolna, stranka pa s svojim podpisom soglaša, da RTV Slovenija sama pridobi dokazila oz. podatke, iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločanje o oprostitvi plačevanja RTV prispevka.

 

Oprostitev plačila RTV prispevka iz razloga socialne ogroženosti velja le do izteka pravice prejemanja denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka, podaljšanje oprostitve je mogoče le na podlagi nove odločbe.

Če ste v dilemi pri izpolnjevanju obrazcev, smo pokličite na tel. številki 

01/475 30 10 od pon. do petka med 8.00 in 15.00.

Odpis dolgov do RTV 

Natisni

Pošlji

RTV SLOVENIJA

Služba za obračun RTV 

"poslovanje z zavezanci"

Čufarjeva 2

1001 Ljubljana

ali po emailu

 rtv.prispevki@rtvslo.si.

bottom of page