top of page

sprintaj si zloženko z vsemi informacijami

Medicinski pripomočki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so:

1. proteze udov, estetske proteze, ortoze za stabilizacijo udov in hrbtenice, ortopedska obutev, vozički ter ostali pripomočki za gibanje, stojo in sedenje, električni stimulatorji in ostali aparati (npr. za podporo pri dihanju)

2. pripomočki za nego na bolnikovem domu (postelje z dodatki, sanitarni pripomočki, blazine proti preležaninam), kilni pasovi, pripomočki pri težavah z odvajanjem seča in blata,

3. pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni, kanile,

4. pripomočki za slepe in slabovidne, pripomočki za izboljšanje vida, pripomočki za sluh in govor, obvezilni material in ostali medicinski pripomočki.

Medicinske pripomočke potrošnega značaja in materiale za zdravljenje in nego na domu predpiše zavarovani osebi njen izbrani osebni zdravnik (tj.plenice, plenične podloge,..). Napotni zdravnik specialist predpisuje medicinske pripomočke iz svojega delovnega področja. Nekatere medicinske pripomočke, kot so dihalni aparati, inzulinske črpalke ter sistemi za kontinuirano merjenje glukoze, pa lahko predpisujejo posebej pooblaščeni zdravniki specialisti.

Kdaj stroške nabave medicinskih pripomočkov v celoti krije ZZZS?

1. posameznim skupinam oseb, to je:

 • otrokom, učencem, študentom ter otrokom in mladostnikom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,

 • duševno in telesno prizadetim odraslim osebam,

 • zavarovanim osebam - invalidom s priznano najmanj 70% telesno okvaro po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

 • zavarovanim osebam starejšim od 75 let,

 • osebam, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev dajatev po predpisih o socialnem varstvu in zavarovanim osebam, katerih izdatki za doplačilo k storitvam iz obveznega zavarovanja v posameznem koledarskem letu presežejo znesek, ki ga določi ZZZS,

 • osebam, ki so v primerih nujnega zdravljenja upravičene do določenih pripomočkov za gibanje in sedenje, inkontinenco in nekaterih drugih pripomočkov v celoti v breme ZZZS. 

2. v primerih zdravljenja določenih bolezni in stanj:

 • malignih bolezni, mišično in živčno mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize,

 • epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze,

 • poškodb pri delu,

 • poklicnih bolezni in

 • pri nekaterih drugih stanjih.

VIR: ZZZS

PREVERITE TRAJNSOTNO DOBO

Pripomočki so lahko izdani na:

- prevzem (so vaša last npr. toaletni stol)

- izposojo (postelja, voziček,...)

Trajsnostna doba je lahko tudi 10 let. Po tem je potrebno pripomoče npr. podaljšati ali ga vrniti. Preden pripomoček podarite naprej ali ga prodate - preverite trajnostno dobo! V primeru izposoje ste ob nevrnitvi dolžni pripomoče (od)kupiti.

Pogosta vprašanja

bottom of page